NÄR TRADITION MÖTER MODERN ARKITEKTUR

En fasad i tjärad, kluven furuspån mot en slätputsad yta – det är något alldeles säreget och vackert. Våra spånfasader bygger på urgamla anor och skapar unika uttryck i modern, samtida arkitektur.
Varje gång vi sågar och klyver fram spån från gammal, senvuxen fur, ek eller lärk är det ett stycke kulturarv som förs vidare och som sedan formas efter önskemål till en utsmyckning, en komplett fasad eller ett komplement.
Välj Nordic Shingle – en nordisk tradition.

Arkitekt Camilla Schlyter

”Det finns ett stort intresse för spånfasader på byggnader idag.

Både arkitekter och byggherrar är attraherade av den textila karaktären spån bildar.
Varför inte välja nordiskt barrträ? En spånfasad av nordisk fura håller länge. Vi ser spån i kyrkomiljöer på klockstaplar, kyrktak och gavlar samt i högreståndsmiljöer, exempelvis Ornässtugan i Dalarna. Under nationalromantiken, under 1800-talet och början av 1900-talet, ökade intresset för spån vilket gjorde att många byggnader uppfördes med spånfasad.

Det finns intressanta ännu inte uppförda designmöjligheter med spån. Spån kan kombineras med andra fasadmaterial och genom att studera äldre spånbyggnader finns mycket inspiration att hämta.”

Arkitekt Camilla Schlyter

NORDBYGG 26-29 APRIL 2022

KUPOL FÖR FJÄRRKYLA

Furuspån behandlade med mahognytjära.

Medicinareberget Göteborg
Arkitekt Jurgen Wahlström
Wahlström och Steiner Arkitekter AB

Nordic Shingle levererade furuspånen.
Kyrktak bygg & konsult AB ansvarade kunnandet vid monteringen.

KIRUNA NYA KULTURHUS

En fasad av furuspån målad i Falu svart slamfärg.
Nordic Shingle levererade spånen.
Kyrktak bygg & konsult AB ansvarade för kunnandet vid monteringen.

SLOTTSALLÉ I RÖTT

Åtta parhus kantar den gamla slottsallén i Ulvsunda. Väggarna har klätts med rödmålad, sågad furuspån med rundad kant, som ger ett mjukt och oväntat intryck. En kulturkänsla i nyproduktion.

MARTALLAR OCH TJÄRDOFT – KUSTVILLA I GÖTEBORG

På västkusten har en villa klätts med sågad ekspån som doppats i Mahognytjära och sedan målats med äkta dalbränd trätjära efter ett år.

VILLA KUMMELNÄS

Villa i Stockholm. Fasadpartier klädda med kluven tjärdoppad furuspån.
Arkitekt Jonas Glock

STUGA I KLASSISK FJÄLLMILJÖ

En fjällstuga i Åre har en väggmontering med sågat spån av 100 procent kärnfura. Det är en tuff och hållbar fasad för kargt klimat, och samtidigt en lisa för själen med doft från svartmålad tjära och skönhet i gröna fönsterpartier.

VILLA I GÖTEBORG

En gavel klädd med kluven furuspån. En levande yta mot den strama panelen. Tjärdoft i vårsolen.

FABRIKEN

I tjugo år har Eskos vakande öga sett till att enbart de finaste spånen lämnar fabriken. Från norra Finland och från östra Ryssland kommer stockarna till vår spånfabrik i Multia i mellersta Finland. Spånen tillverkas främst av kärnfura och då krävs det upp till 300-åriga tallar för att uppnå kvalitetskraven. I fabriken tillverkar vi alla spåntyper i alla tänkbara former. Processen tar tid då vi håller hårt på långsam torkning av spånen vilket ger det bästa resultatet. Spåntillverkning är ett hantverk som bygger på gammal kunskap – En kunskap som ger ett fantastiskt och unikt resultat.