YTBEARBETNING

Spjälkad spån har en naturligt varierad kulpig uta där fibrerna är helt intakta och därmed täta.Ytan på sågade spån kan grovsågas eller finsågas. Ytan kan bearbetas på olika sätt. Maskinhyvling. Handhyvling. Handbilning med yxa.

Ladda ned vår folder här

Ytbearbetning

Fabriken

Ytbearbetning med yxa