BEHANDLING

Spån för takläggning bör behandlas med trätjära. Våra takspån doppas i uppvärmd dalbränd trätjära i 45 minuter. Då får spånen en bra grundimpregnering. Spåntaket skall sedan strykas med varm trätjära var 5-7 år för att få maximal livslängd som kan vara flera hundra år.

Spån för väggmontage kan behandlas med tex följande material och färger: Trätjära, linolja,terpentin. Slamfärg i olika kulörer. Oljefärg och lasyr. Pigmenterad trätjära t.ex röd- svart- och gröntjära.

Alla spån kan brandskyddsimpregneras innan ytbehandling för brandklassade montage.

Ladda ner vår folder här

Tjärad

Rödmålad

Obehandlad och tjärad