TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FURUSPÅN

Furuspån. Tillverkas av tätvuxen fura med en ålder av minst 120 år. Tillverkas genom klyvning/spjälkning eller sågning.
Kluven spån levereras i fallande bredder 70-160 mm. Sågad spån i fasta bredder. Längd normalt 450 mm. Tjocklek normalt 25-5 mm kilform.
Spån kan tillverkas i alla mått.

 

Ladda ner vår folder här

EKSPÅN OCH LÄRKSPÅN

Ekspån och lärkspån. Tillverkas genom framsågning. Längd normalt 450 mm. Tjocklek 25-5 mm. Kilform.
Spån kan tillverkas i alla mått.

 

Ladda ner vår folder här